Prelegenci

WARSZTAT A

mgr Lidia Domańska - pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, konsultant. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych. Od 1997r roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi z zaburzeniami z autystycznego spektrum w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Współzałożycielka Przedszkola oraz Szkoły dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Superwizor i terapeuta Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem ( szkoła - do 2014). Wicedyrektorka Przedszkola dla Dzieci  z Autyzmem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.  W Instytucie Dziecka AUTUS prowadzi szkolenia z zakresu terapii behawioralnej dziecka z autyzmem, w tym kurs III stopniowy "Terapia behawioralna dziecka z autyzmem". Prowadzi  szkolenia/ wykłady dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem min.  Uniwersytet Gdański - studia podyplomowe Stosowanej Analizy Zachowania, WSAP Szczecin.  Swoimi badaniami i doświadczeniami dzieli się podczas licznych konferencji i sympozjów. Od 2004 r. współpracuje m. in. z Fundacją Barbary Piaseckiej Johnson, pozyskując fundusze dla wychowanków Ośrodka. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci z Autyzmem „ Aperio".
 
mgr Sandra Łochowicz - ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła III-stopniowy Kurs Doskonalący "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem". Obecnie nauczyciel-terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu.
 
mgr Marta Stanisławiak - absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem metodą Stosowanej Analizy Zachowania w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem a także terapie indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO. Ukończyła III-stopniowy Kurs Doskonalący "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem".
 
mgr Marta Staniszewska - ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu oraz studia licencjackie dające kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Brała udział w szkoleniach i kursach z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym III-stopniowy Kurs Doskonalący ,,Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem”. Aktualnie nauczyciel w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu.
 
WARSZTAT B

mgr Magdalena Świerzowska - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem. Posiada Certyfikat Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych. Słuchaczka Studiów Podyplomowych: Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2003 roku terapeuta w Przedszkolu i Szkole Podstawowej dla dzieci z autyzmem w SOSW w Poznaniu. Od 2007r. pełni funkcję superwizora (2007-2013 Szkoła Podstawowa, od 2014 Przedszkole). Brała czynny udział w przygotowaniu szkoły z klasami dwuosobowymi dla dzieci z autyzmem, tworząc bazę programów dla uczniów z autyzmem oraz przygotowując dzieci mające rozpocząć naukę w szkołach. Od 2010 roku członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio". Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem.

mgr Zuzanna Rochowiak – ukończyła studia licencjackie na kierunku: pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia magisterskie: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Od 8 lat prowadzi terapię opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła III-stopniowy Kurs Doskonalący "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem". Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

mgr Dorota Wysocka - ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunkach: nauczanie przedszkolne oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także liczne kursy z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem. Terapeutka z wieloletnim doświadczeniem prowadząca terapię w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Dwukrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Obecnie słuchaczka Studiów Podyplomowych: Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Warsztat C
mgr Anna Piętka – jest pedagożką specjalną, nauczycielką wychowania przedszkolnego, logopedką, specjalistką w zakresie edukacji i rehabilitacji uczniów z autyzmem. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Od 2006 roku jest terapeutką w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu, gdzie pełni obowiązki superwizorki, jest członkinią zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”.  Jest autorką artykułów w Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym oraz w Forum Logopedy. Obecnie słuchaczka  na studiach podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim.
 
mgr Lidia Domańska - pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, konsultant. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych. Od 1997r roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi z zaburzeniami z autystycznego spektrum w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Współzałożycielka Przedszkola oraz Szkoły dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Superwizor i terapeuta Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem ( szkoła - do 2014). Wicedyrektorka Przedszkola dla Dzieci  z Autyzmem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.  W Instytucie Dziecka AUTUS prowadzi szkolenia z zakresu terapii behawioralnej dziecka z autyzmem, w tym kurs III stopniowy "Terapia behawioralna dziecka z autyzmem". Prowadzi  szkolenia/ wykłady dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem min.  Uniwersytet Gdański - studia podyplomowe Stosowanej Analizy Zachowania, WSAP Szczecin.  Swoimi badaniami i doświadczeniami dzieli się podczas licznych konferencji i sympozjów. Od 2004 r. współpracuje m. in. z Fundacją Barbary Piaseckiej Johnson, pozyskując fundusze dla wychowanków Ośrodka. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci z Autyzmem „ Aperio".