Rejestracja

Page 1 of 2 (0%)

Zgłoszenie na wydarzenie online odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza - znajduje się poniżej opisu.

Proszę pamiętać aby podać adresy mailowe do wszystkich zgłaszanych uczestników konferencji - na te adresy będą wysyłane zaproszenia z zabezpieczonym linkiem  do konferencji.

Cena za uczestnictwo uzależniona jest od daty zgłoszenia i płatności - szczegóły w zakładce OPŁATY .

Godziny obserwacji w dniu 5.02.2024 dla poszczególnych grup - szczegóły w zakładce PROGRAM.
9:00 - 10:00 - GRUPA 1
10:10 - 11:10 - GRUPA 2
11:20 - 12:20 - GRUPA 3
 
Płatność:
Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.
W tytule przelewu należy wpisać:
 7 konferencja 2024 IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA 
                                                                                                                                      
Dane do przelewu          
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ Aperio”
Ul Górki 10
60-204 Poznań
Nr konta:   PKO 57 1020 4027 0000 1102 1253 7769
 
UWAGA: Wszystkie osoby znajdujące się na liście uczestników konferencji  otrzymują prawo do rabatu  50zł, ważnego do końca 2024r, na kurs prowadzony przez Instytut Dziecka Autus:  III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM"   LINK: (>>><<<)
(Wszelkie odstępstwa, wymagają odrębnych ustaleń z Organizatorami. Jeżeli takie ustalenia zostały podjęte - prosimy o wpisanie ich wraz z nazwiskiem osoby, z którą było to uzgadniane ze strony Organizatora - w Formularzu zgłoszenia w rubryce UWAGI DO ZGŁOSZENIA podczas jego wypełniania. Tylko zgłoszenia opłacone umożliwiają udział w wydarzeniu.)
(W momencie wysłania formularza do Organizatora, kopia wypełnionego formularza jest wysyłana także do  Zgłaszającego jako automatyczne potwierdzenie jego wysłania. W przypadku, gdy Państwo nie otrzymacie takiego potwierdzenia, w ciągu maksymalnie 5 minut, prosimy wypełnić i wysłać formularz ponownie).
 
DANE FORMULARZA:

 

--- DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA ---
Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem wydarzenia - na jej adres mailowy przychodzi potwierdzenie wysłania formularza.
--- DANE ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW  ---
IMIĘ I NAZWISKOE-MAILTELEFONSTANOWISKOCENAOBSERWACJA NIE/TAK - NR GRUPY

--- DANE DO FAKTURY---

 W przypadku ZGŁOSZEŃ GRUPOWYCHgdy każda z osób zgłoszonych  na jednym formularzu musi mieć fakturę wystawioną na inne dane -  innego nabywcę, prosimy o wysłanie odrębnego maila na adres info@autyzmkonferencja.pl z danymi do faktury dla poszczególnych osób. Temat maila - "Dane do faktur - zgłoszenie grupowe".

Akceptuję warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz zgadzam się i przyjmuję do wiadomości :1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RadyEuropy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio” ,KRS 0000316579 , ul Górki 10 60-204 Poznań www.aperio.org.pl (zwani dalej „Administratorem”). Kontakt do administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Lidia Domańska 2)Uczestnictwo w wydarzeniu stanowi jednocześnie zgodę uczestnika wydarzenia na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku podczas trwania wydarzenia na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, utrwalane i zwielokrotniane, udostępniane i pokazywane publicznie (np. w ulotkach, w prasie, telewizji, Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, materiałach reklamowych, itp.) w celach informacyjno - promocjnych przez Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, Instytutu Dziecka Autus oraz podmiotów z nimi związanych i współpracujących, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 3) Wszyscy uczestnicy wydarzenia „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” w momencie zgłoszenia równocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej np. na liście uczestników itp. Uczestniczący wyrażają zgodę na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy podany w wysłanym zgłoszeniu informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia oraz Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, Instytutu Dziecka Autus i podmiotów z nim związanych. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Aby móc wziąć udział w warsztatach - wymagana jest zgoda.