Kontakt

 
Oficjalna strona konferencji: www.autyzmkonferencja.pl
Kontakt w sprawie konferencji: info@autyzmkonferencja.pl lub przedszkole135autyzm@gmail.com
                                                  tel. 605 249 676 / 61 867 53 13 / 608-204-003
 
Dane kontaktowe organizatorów:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”
ul. Górki 10
60- 204 Poznań
tel.: 605 249 676
 
 
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu
ul. Płowiecka 5
60-277 Poznań
tel.: 605 249 676
tel. 61 867 53 13
Wicedyrektorka w SOSW ds. Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem: mgr Lidia Domańska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”
 2. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika wydarzenia lub  przez osobę upoważnioną do zgłaszania Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, w celu zamieszczania informacji dotyczących wydarzenia/konferencji oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych uczestnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom), które realizują na zlecenie lub wspierają Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem wydarzenia.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Osobę upoważnioną do zgłoszenia zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony przetwarza także dane osobowe w celach wysyłania Osobom zgłoszonym  za pomocą e-maili informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą osoby zgłoszonej lub upoważnionej do zgłaszania uczestników do wydarzenia „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie zgłoszeni).